background background

Stad Lëtzebuerg

Gemengerot 25/3

Déi Stater Gréng hu rëm vill Initiativen am Gemengerot vum 23. Mäerz:

Froen zu de Kueben zu Märel, iwwer de Verbuet vu private Schwammcours’en an de Stater Schwämmen, den Affichage culturel, d’Analyse vun ZUG iwwer d’Foussgängersécherheet, Null Offallevents an der Stad an d’Verbesserung vun de Vëlosstroossen.

Mir hunn och zwou Motioun deposéiert: déi éischt ass fir dass d’Stad eng anstänneg Strategie fir de kommunale Logement entwéckelt a bei der zweeter geet et drëms, dass d’Stad beim Projet Future generation matmëscht.

Hei drënner all Detailer…