background background

Stad Lëtzebuerg

Gemengewalen 2023

Frësche Wand fir ons Stad

Moien,

Den 11. Juni si Gemengewalen. Dann decidéiert Dir, léif Staterinnen a Stater, iwwert d’Zukunft vun onser Stad.

Ons Stad huet sech an de leschte Joerzéngte séier entwéckelt. Ëmmer méi Mënsche wëllen an onser schéiner Stad liewen a schaffen. Dat bréngt Erausfuerderunge mat sech, z.B. beim Wunnraum, der Mobilitéit an dem Zesummeliewen. Dobäi komme global Defisen wéi d’Klima- an d‘Energiekris.

Fir ons gréng ass kloer: Wa mir an Zukunft eng gutt Liewensqualitéit garantéiere wëllen, kënne mir deenen Entwécklungen net just nokucken, mee mir mussen zesumme mat de Biergerinnen a Bierger proaktiv Léisunge fannen.

An deene leschte Jore goufen et awer amplaz vun zukunftsorientéierter Gestaltung vum DP-CSV Schäfferot virun allem Ausrieden a verpasste Chancen. Et ass dofir Zäit fir eng politesch Erneierung mat engem neie Buergermeeschter an enger neier Ekipp, déi de Courage huet, mat ambitiéise Léisungen d’Liewensqualitéit an onser Stad ze erhalen an ze verbesseren. Eng Ekipp, déi zesumme mat alle Staterinnen a Stater haut d’Zukunft vu muer schaaft.

Zukunft schafen, dat heescht fir liewenswäert Quartiere suergen, an deene méi Plaz ass fir sech ze begéinen. Et heescht, ons Mobilitéit zukunftsfäeg ze organiséiere mat der Prioritéit um ëffentlechen Transport, de Foussgänger:innen an dem Vëlo. Et heescht, ons Stad mat méi erneierbaren Energien a manner Offall bis 2035 klimaneutral ze maachen an d’Bierger:innen dobäi z’ënnerstëtzen. Et heescht, déi Jonk ze stäerke mat enger héich qualitativer Schoul a gudde Betreiungsstrukturen. Et heescht, fir eng sozial a sécher Stad ze suergen, andeems mir d’Problemer un der Wuerzel uginn. An et heescht och, sécher ze stellen, dass jiddwereen:t an onser Stad en Doheem fënnt a sech fräi entfale kann.

Mir gréng sinn de Garant fir eng gutt a liewenswäert Stad. A mir si bereet, Verantwortung un der Spëtzt vun der Gemeng ze iwwerhuelen – mat neie Gesiichter, frëschen Iddien a klorem Engagement.

Onse ganze Programm fannt Dir hei um Site. Mir freeën ons drop, an den nächste Woche weider mat Iech an d’Gespréich ze kommen. A mir hoffen op Äert Vertrauen den 11. Juni fir e frësche Wand an onser Stad.

François BenoyClaudie Reyland
Buergermeeschter-Kandidat
Co-Spëtzekandidat
Gemengerot an Deputéierten
Co-Spëtzekandidatin
Gemengeréitin

Onse Programm fir d’Stad

Resumé vum Programm a 4 Sproochen

François Benoy

Deputéierten, Gemengerot a Buergermeeschter-Kandidat

Moien, ech sinn de François. Ech hu 37 Joer an 2 Kanner, a wunnen zu Bouneweg. Um Belair opgewuess, hunn ech fréi bei de Scoute geléiert, dass ee just zesumme viru kënnt. No mengem Studium hunn ech mech jorelaang bei natur&ëmwelt fir den Naturschutz agesat.

Als Gemengerot hat ech an de leschte Joren d’Chance, all d’Facette vun onser Stad kennen ze léieren. Ech sinn iwwerzeegt: D’Potential ass do, fir d‘Liewensqualitéit ze verbesseren, mir mussen et just notzen. Ons Stad brauch dofir e frësche Wand, och un der Spëtzt vun der Gemeng. Dowéinst kandidéieren ech fir neie Stater Buergermeeschter ze ginn.

Claudie Reyland

Gemengeréitin a Spëtzekandidatin

Moien, ech sinn d’Claudie. Ech hunn 58 Joer a si Mamm vun 2 Kanner. Aneren hëllefe war mir ëmmer scho wichteg. Dofir sinn ech Déierendoktesch ginn an hu mech och benevole an der Rettungshondsstaffel vum roude Kräiz engagéiert.

Nodeems ech laang a Clausen an am Neiduerf gewunnt hunn, sinn ech elo um Lampertsbierg. Ech si gäre vill ënnerwee an onser Stad. Näischt maachen ech léiwer, wéi mat Frënn an den Theater oder an e Concert ze goen. D’Kultur bréngt d‘Mënschen zesummen. Dofir setzen ech mech fir eng gréng an oppe Stad an, mat enger attraktiver kultureller Offer fir jiddwereen:t.

Mäi Quartier, hei begéine mir ons

Mat méi Plaz fir Foussgänger:innen a Kanner, enger besserer Mobilitéit, méi Gréngs an Terrasse ginn ons Quartieren zu richteg flotte Plaze fir Leit ze begéinen, mat enger besserer Liewensqualitéit.

Eis Virschléi 
 • Keen Duerchgangsverkéier an de Quartieren. 
 • D’Offer u Commercen a Servicen an de Quartieren erhéijen. 
 • Eng « Maison de Quartier » an e Coordinateur fir all Quartier. 
 • Méi Beem a Gréngs planze fir méi Biodiversitéit.
 • Bierger:innebedeelegung virum Ausschaffe vun neie Projeten. 
Onse Virschlag fir d’Neigestaltung vun der Avenue Pasteur um Lampertsbierg. Dëst Konzept kann op all d’Quartieren applizéiert ginn.

Meng Stad, sozial a gréng

Mir engagéieren ons fir eng inklusiv, sozial an nohalteg Stad, déi hir Bierger:innen am Alldag ënnerstëtzt, fir dass jiddwereen déi selwecht Chancen huet a sech verwierkleche kann, onofhängeg vu finanzielle Moyenen oder Originnen.

Eis Virschléi 
 • Déi ëffentlech Schoul a Betreiung fir all d’Kanner stäerken. 
 • D‘Kanner schütze mat séchere Schoulweeër. 
 • Méi Plaze schafen, wou Jonker sech kënne begéinen. 
 • D’Offer u bezuelbarem an alternativem Wunnraum ausbauen. 
 • D’Bierger:innen ënnerstëtze fir eraus aus de fossilen Energien.
D’Schoul ass e wichtegt Fundament vum sozialen Zesummenhalt an onser Stad. Méi flott Schoulhäff fir d’Kanner an hir Familljen droen dozou bäi.

Meng Mobilitéit, séier a kamoud

D’Stad muss et jiddwerengem erméiglechen, sech sécher zu Fouss oder mam Vëlo ze beweegen, sief dat fir op d’Aarbecht, an d’Schoul oder fir akafen ze goen. Mam nationale Mobilitéitsplang 2035 vum grénge Minister sinn d’Prioritéite kloer. Elo mussen se an der Stad ëmgesat ginn.dfghjklé

Eis Virschléi 
 • Den Tram an déi aner ëffentlech Transportmëttel weider ausbauen. 
 • Den ëffentleche Raum revaloriséiere mat méi Plaz fir Foussgänger.
 • En zesummenhänkenden a séchere Vëlospistereseau schafen.
 • D’Offer u Car-Sharing méi attraktiv maachen.
 • Méi Opluetstatioune fir d’Elektromobilitéit.
Mir hunn ons wärend Joerzéngte fir den Tram agesat, wärend anerer probéiert hunn en ze blockéieren. Elo geet et drëm dës Visioun vun enger nohalteger an effikasser Mobilitéit op déi ganz Stad unzewennen.

Inscris-toi | Schreib dich ein | Register | Recenseia-te 

Tu veux une ville verte et inclusive, avec des quartiers à haute qualité de vie et une meilleure mobilité ?

Un nouveau projet de loi prévoit que tous les résident.e.s de la commune peuvent participer aux élections communales, indépendamment de la nationalité et de la période de résidence au Luxembourg.

Inscris-toi aux élections communales du 11 juin 2023 !

Biergerzenter, Place Guillaume II, Luxembourg

Plus d’Infos sur www.jepeuxvoter.lu

Queres uma cidade verde e inclusiva, com alta qualidade de vida e melhor mobilidade?

De acordo com o novo projeto de lei, todos os moradores podem votar nas eleições municipais, independentemente da sua nacionalidade ou do tempo de residência no Luxemburgo. 

Recenseia-te já para as eleições autárquicas de 11 de Junho de 2023!

Biergerzenter, Place Guillaume II, Luxembourg

Mais informações em www.jepeuxvoter.lu

Do you want a green and inclusive city, with high quality of life and better mobility?

A new draft law provides that all residents can vote in municipal elections, regardless of their nationality or how long they have lived in Luxembourg.

Register now for the municipal elections on 11 June 2023!

Biergerzenter, Place Guillaume II, Luxembourg

More information on www.jepeuxvoter.lu

Du möchtest eine grüne und soziale Stadt mit hoher Lebensqualität und einer besseren Mobilität?

Ein neuer Gesetzvorschlag sieht vor, dass alle Einwohner:innen an den Kommunalwahlen teilnehmen können, unabhängig davon, wie lange man bereits in Luxemburg wohnt und welche Nationalität man hat.

Trag dich jetzt ein für die Gemeindewahlen am 11. Juni 2023!

Biergerzenter, Place Guillaume II, Luxembourg

Weitere Infos auf www.jepeuxvoter.lu

Separateur