background background

Stad Lëtzebuerg

Gemengewalen 2023

Frësche Wand fir ons Stad

Moien,

D’nächst Joer si Gemengewalen. Dann decidéiert dir, léif Staterinnen a Stater, iwwert d’Zukunft vun onser Stad. Wéi wäerten ons Quartieren sech weider entwéckelen? Wéi beweege mir ons am Alldag? Wéi liewe mir zesummen? An deenen nächste Méint wëlle mir mat iech an d’Gespréich kommen, fir iwwer dës Froen ze schwätzen.

Mir erliewe grad eng schwiereg Zäit: e Krich an Europa, e Planéit, deem et ëmmer méi schlecht geet, déi klammend Präisser an déi sech verschäerfend Ongläichheete si just e puer vun de Krisen, mat deene mir als Gesellschaft konfrontéiert sinn. Dobäi komme weider Erausfuerderungen, wéi déi klammend Bevëlkerung vun onser Stad.

Wa mir an Zukunft eng gutt Liewensqualitéit garantéiere wëllen, musse mir also aktiv ginn. Et gëtt Léisungen, a wa se zesumme mat de Biergerinnen a Bierger ëmgesat ginn, kënnen se zu engem bessere Liewen an onser Stad féieren.

D’Aarbecht vum DP-CSV Schäfferot ass net op der Héicht vun dësen Erausfuerderungen. Déi lescht Joer weisen, dass ons Stad eng politesch Erneierung mat enger neier Equipe brauch, déi ambitiéis Léisungen ëmsetzt mam Zil, méi liewenswäert Quartieren ze schafen, d’Bierger:innen an hirem Alldag z’ënnerstëtzen a jiddwerengem déi selwecht Chancen an onser Stad ze bidden. Als stäerksten Oppositiounspartei hu mir an de leschte Jore vill Propose virgeluecht.

Ëmmer méi Staterinnen a Stater liewen haut schonn dëse Wandel, andeems se sech a Veräiner engagéieren, an erneierbar Energien investéieren, op den ëffentlechen Transport oder de Vëlo zréckgräifen an hir eege Liewensmëttel am Gaart ubauen oder lokal an nohalteg Produite kafen. Et ass un der Zäit, dës Verännerungen och um politeschen Niveau ëmzesetzen.

De Stëllstand ass kee Wee fir d’Zukunft. Dofir loosst ons zesummen en anere Wee aschloen, mat engem frësche Wand fir ons Stad!

François BenoyClaudie Reyland
Gemengerot 
Deputéierten
Spëtzekandidat a Buergermeeschter-Kandidat
Gemengeréitin
Spëtzekandidatin

François Benoy

Deputéierten, Gemengerot a Buergermeeschter-Kandidat

Moien, ech sinn de François. Ech hu 37 Joer an 2 Kanner, a wunnen zu Bouneweg. Um Belair opgewuess, hunn ech fréi bei de Scoute geléiert, dass ee just zesumme viru kënnt. No mengem Studium hunn ech mech jorelaang bei natur&ëmwelt fir den Naturschutz agesat.

Als Gemengerot hat ech an de leschte Joren d’Chance, all d’Facette vun onser Stad kennen ze léieren. Ech sinn iwwerzeegt: D’Potential ass do, fir d‘Liewensqualitéit ze verbesseren, mir mussen et just notzen. Ons Stad brauch dofir e frësche Wand, och un der Spëtzt vun der Gemeng. Dowéinst kandidéieren ech fir neie Stater Buergermeeschter ze ginn.

Claudie Reyland

Gemengeréitin a Spëtzekandidatin

Moien, ech sinn d’Claudie. Ech hunn 58 Joer a si Mamm vun 2 Kanner. Aneren hëllefe war mir ëmmer scho wichteg. Dofir sinn ech Déierendoktesch ginn an hu mech och benevole an der Rettungshondsstaffel vum roude Kräiz engagéiert.

Nodeems ech laang a Clausen an am Neiduerf gewunnt hunn, sinn ech elo um Lampertsbierg. Ech si gäre vill ënnerwee an onser Stad. Näischt maachen ech léiwer, wéi mat Frënn an den Theater oder an e Concert ze goen. D’Kultur bréngt d‘Mënschen zesummen. Dofir setzen ech mech fir eng gréng an oppe Stad an, mat enger attraktiver kultureller Offer fir jiddwereen:t.

Mäi Quartier, hei begéine mir ons

Mat méi Plaz fir Foussgänger:innen a Kanner, enger besserer Mobilitéit, méi Gréngs an Terrasse ginn ons Quartieren zu richteg flotte Plaze fir Leit ze begéinen, mat enger besserer Liewensqualitéit.

Eis Virschléi 
 • Keen Duerchgangsverkéier an de Quartieren. 
 • D’Offer u Commercen a Servicen an de Quartieren erhéijen. 
 • Eng « Maison de Quartier » an e Coordinateur fir all Quartier. 
 • Méi Beem a Gréngs planze fir méi Biodiversitéit.
 • Bierger:innebedeelegung virum Ausschaffe vun neie Projeten. 
Onse Virschlag fir d’Neigestaltung vun der Avenue Pasteur um Lampertsbierg. Dëst Konzept kann op all d’Quartieren applizéiert ginn.

Meng Stad, sozial a gréng

Mir engagéieren ons fir eng inklusiv, sozial an nohalteg Stad, déi hir Bierger:innen am Alldag ënnerstëtzt, fir dass jiddwereen déi selwecht Chancen huet a sech verwierkleche kann, onofhängeg vu finanzielle Moyenen oder Originnen.

Eis Virschléi 
 • Déi ëffentlech Schoul a Betreiung fir all d’Kanner stäerken. 
 • D‘Kanner schütze mat séchere Schoulweeër. 
 • Méi Plaze schafen, wou Jonker sech kënne begéinen. 
 • D’Offer u bezuelbarem an alternativem Wunnraum ausbauen. 
 • D’Bierger:innen ënnerstëtze fir eraus aus de fossilen Energien.
D’Schoul ass e wichtegt Fundament vum sozialen Zesummenhalt an onser Stad. Méi flott Schoulhäff fir d’Kanner an hir Familljen droen dozou bäi.

Meng Mobilitéit, séier a kamoud

D’Stad muss et jiddwerengem erméiglechen, sech sécher zu Fouss oder mam Vëlo ze beweegen, sief dat fir op d’Aarbecht, an d’Schoul oder fir akafen ze goen. Mam nationale Mobilitéitsplang 2035 vum grénge Minister sinn d’Prioritéite kloer. Elo mussen se an der Stad ëmgesat ginn.dfghjklé

Eis Virschléi 
 • Den Tram an déi aner ëffentlech Transportmëttel weider ausbauen. 
 • Den ëffentleche Raum revaloriséiere mat méi Plaz fir Foussgänger.
 • En zesummenhänkenden a séchere Vëlospistereseau schafen.
 • D’Offer u Car-Sharing méi attraktiv maachen.
 • Méi Opluetstatioune fir d’Elektromobilitéit.
Mir hunn ons wärend Joerzéngte fir den Tram agesat, wärend anerer probéiert hunn en ze blockéieren. Elo geet et drëm dës Visioun vun enger nohalteger an effikasser Mobilitéit op déi ganz Stad unzewennen.

Inscris-toi | Schreib dich ein | Register | Recenseia-te 

Tu veux une ville verte et inclusive, avec des quartiers à haute qualité de vie et une meilleure mobilité ?

Un nouveau projet de loi prévoit que tous les résident.e.s de la commune peuvent participer aux élections communales, indépendamment de la nationalité et de la période de résidence au Luxembourg.

Inscris-toi aux élections communales du 11 juin 2023 !

Biergerzenter, Place Guillaume II, Luxembourg

Plus d’Infos sur www.jepeuxvoter.lu

Queres uma cidade verde e inclusiva, com alta qualidade de vida e melhor mobilidade?

De acordo com o novo projeto de lei, todos os moradores podem votar nas eleições municipais, independentemente da sua nacionalidade ou do tempo de residência no Luxemburgo. 

Recenseia-te já para as eleições autárquicas de 11 de Junho de 2023!

Biergerzenter, Place Guillaume II, Luxembourg

Mais informações em www.jepeuxvoter.lu

Do you want a green and inclusive city, with high quality of life and better mobility?

A new draft law provides that all residents can vote in municipal elections, regardless of their nationality or how long they have lived in Luxembourg.

Register now for the municipal elections on 11 June 2023!

Biergerzenter, Place Guillaume II, Luxembourg

More information on www.jepeuxvoter.lu

Du möchtest eine grüne und soziale Stadt mit hoher Lebensqualität und einer besseren Mobilität?

Ein neuer Gesetzvorschlag sieht vor, dass alle Einwohner:innen an den Kommunalwahlen teilnehmen können, unabhängig davon, wie lange man bereits in Luxemburg wohnt und welche Nationalität man hat.

Trag dich jetzt ein für die Gemeindewahlen am 11. Juni 2023!

Biergerzenter, Place Guillaume II, Luxembourg

Weitere Infos auf www.jepeuxvoter.lu

Separateur