background background

Stad Lëtzebuerg

Gemengerot 25/9: 4 gréng Motiounen an 1 Fro

déi gréng Stad Lëtzebuerg hu fir de nächste Gemengerot Motiounen fir méi Liewensqualitéit op der Gare, fir Verkéiersberouegungen an der Stad an e besseren Accès fir Cyclisten aus de Quartieren an d’Uewerstad, fir een aktiivt a participatiivt Klimateam an eng Fro zu Upskirting.